Week 44

Ja, en zo komt dan langzaam het einde van dit projekt in zicht. Het was niet altijd makkelijk, maar tot nu toe is het toch een hele leuke verzameling geworden. En dan ga je denken ..... doe ik dit in 2010 weer ? Eigenlijk niet zo'n zin in, wat anders verzinnen ? Maar wat ? En wat zie ik op het blog van Gabs ? Een nieuw idee voor een project !! Natuurlijk niet nieuw, want mijn lieve zus heeft iets dergelijks al heel lang, nl. Het Leven Is Leuk. Maar om te combineren met scrappen en fotograferen is het natuurlijk perfect, dus ik denk, dat ik maar met dit project mee ga doen ;-)

Not long before this project is finished. It has not been easy, but I like all my pages sofar and I think the album will be great. Got me thinking .... will I do this again in 2010 ? No, don't feel like it, I need to come up with something new ? But wat ? And what do I see at Gabs Blog ? A new idea for a project !! Not entirely new to me, my sweet sister is doing something similar for quite some time now. But I think this works beautifully with scrapping and photography, so I think this will be my next project ;-)

En hier dan de pagina's voor week 44
Here are my pages for week 44Photobucket

Geen opmerkingen: