Februari - samenvatting

En mijn samenvatting van februari. Wat kunnen we ervan zeggen ? In het geheel genomen was het een grijze saaie maand, precies zoals februari hoort te zijn ;-) En de foto's geven dat goed weer, al die saaie dagelijkse dingetjes die nu eenmaal bij het leven horen. Met als absoluut hoogtepunt mijn moeder, die weer met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht ...... Dat liep gelukkig goed af, maar het zegt veel over februari 2009 ! Eens kijken of maart voor meer foto-afwisseling gaat zorgen (al heb ik dat gedeeltelijk natuurlijk zelf in de hand, alleen ontbreekt de motivatie soms).

Here's my compilation for February. What's to say about this month ? All in all it has been gray and boring, just like it should be ;-) And my pictures show it too, just all those boring things that belong to life. Highlight of the month : my Mum got rushed off to the hospital again .... It ended well, but it says a lot about february 2009 ! Let's see if March brings me more different photo-moments (although for a big part I can control that myself, if I can find the motivation).

1 opmerking:

Jennie zei

Ik zie nu pas dat jullie Gijsje ook weer geschoren is:-) Leuk zo'n samenvatting. En op naar het vrolijke voorjaar!