Week 12Zo, week 12 er maar gelijk achteraan, dan ben ik weer bij. Een week, waarin ik dus twee fotodagen gemist hebt, maar 'dagboek-technisch' zijn het toch wel weer hele leuke pagina's geworden.
My week 12 pages. A week, where I missed two photo days, but I still like my pages very much 'diary-wise'. And that was the purpose of this project, to document my year ;-)

Week 11Beter laat dan nooit, maar hier dan de foto's voor week 11. Één dag zonder foto, de schade valt mee ;-)

Late, I know, but here are my layouts for week 11. Missed one day, so, not too bad ;-)

Week 10
Met wat hulp van gastfotografen is het weer gelukt :-) Voor de rest was de afgelopen week er eentje om snel te vergeten ... tenminste, dat dacht ik. Nu ik mijn layouts nog eens bekijk merk ik dat ik me weer druk gemaakt heb om de allerlei dingen terwijl er toch ook leuke momenten zijn geweest. Die verlies ik weleens uit het oog :-)


With some help of guestphotographers I did it again :-) All in all a week to quickly forget ... at least, that's what I thought. Looking at my layouts I noticed there were a lot of nice moments as well, and all I remember are the bad things. Not good ... must change that !Week 9
Zo, week 9 is ook alweer voorbij. En het is weer gelukt, voor elke dag een foto :-) Oke, ik heb natuurlijk wel weer een beetje vals gespeeld, maar ja, jullie weten toch lekker niet waar ! Toch geven deze layouts weer een aardig waarheidsgetrouw beeld van mijn week, en dat is het belangrijkste.
Completed week 9. I did it again, a photo for each day :-) Oke, again I had to cheat a little, but hey, you have no clue where, so ... no problem ! Still, these layouts reflect my week pretty good, and that's the most important thing.

Februari - samenvatting

En mijn samenvatting van februari. Wat kunnen we ervan zeggen ? In het geheel genomen was het een grijze saaie maand, precies zoals februari hoort te zijn ;-) En de foto's geven dat goed weer, al die saaie dagelijkse dingetjes die nu eenmaal bij het leven horen. Met als absoluut hoogtepunt mijn moeder, die weer met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht ...... Dat liep gelukkig goed af, maar het zegt veel over februari 2009 ! Eens kijken of maart voor meer foto-afwisseling gaat zorgen (al heb ik dat gedeeltelijk natuurlijk zelf in de hand, alleen ontbreekt de motivatie soms).

Here's my compilation for February. What's to say about this month ? All in all it has been gray and boring, just like it should be ;-) And my pictures show it too, just all those boring things that belong to life. Highlight of the month : my Mum got rushed off to the hospital again .... It ended well, but it says a lot about february 2009 ! Let's see if March brings me more different photo-moments (although for a big part I can control that myself, if I can find the motivation).

Week 8 - deel 2


En alweer een maand om ... Mijn project loopt aardig, wat kleine uitglijders, maar alles bij elkaar ben ik best tevreden ;-)

Another month gone by .... My project continues, I had to cheat a little, but all in all I am happy with it ;-)